Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělci nemají nárok na podporu?

19.4.2020

Dle vyjádření ČMZRB, nejsou zemědělské činnosti vyjmenované v příloze č. I Smlouvy o ES (také příloha č. 1, část B, příslušné výzvy) podporovány, tj. zemědělské podniky se mohou účastnit a mít možnost získat provozní podporu/záruky na komerční úvěr v Programu pouze na ty činnosti CZ-NACE, které jsou nezemědělské povahy. Jelikož je nám známo, že v současnosti probíhá vyhodnocení prvního kola příjmu žádostí k programu COVID II a v poslední dekádě měsíce dubna by mělo být vyhlášeno kolo další, žádáme o odstranění této bariéry pro zemědělské podnikatele z dalšího kola výzvy.

Přílohy
dopis-covid-ii-pro-zemedelce.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN