Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělci ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko organizují petici a demonstrovali mj. v koloně traktorů ve Schwerinu. Situace u chovatelů prasat je katastrofální

31.1.2022

28. ledna mj. ve Schwerinu demonstrovali zemědělci ze spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Podpořili je zemědělci i z jiných spolkových zemí, např. ze Šlesvicka Holštýnska a z Dolního Saska. Okolo 500 zemědělců v traktorech projíždělo v osm kilometrů dlouhé koloně. Dle policie to vyvolalo uzavírky a zdržení dopravy. Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních příčin je, že zemědělci jsou už unaveni z toho, že jsou znovu a znovu pranýřováni jako jediná příčina zvýšených hladin dusičnanů v podzemních vodách a že jsou zavalováni předpisy. Podnikatelská situace u chovatelů prasat byla označena jako katastrofální. Co se týče státní vyhlášky o hnojivech, zemědělcům hrozí, že větší část půdy spadne do červených zón, na kterých bude možné pouze omezené hnojení. Zdroje:

https://www.agrarheute.com/politik/landwirte-protestieren-schwerin-gegen-verschaerfte-duengeverordnung-589802

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauerndemo-in-schwerin-landwirte-protestieren-gegen-landesduengeverordnung-12825535.html

 

Zemědělci potřebují dosáhnout svých výnosů, a tak používají hnojiva. Údajně bylo zjištěno, že neplní nitrátovou směrnici. Ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko se to nyní dostalo před Spolkový správní soud, který se bude zabývat státní vyhláškou o hnojivech a o tom, jak velké hnojení bude v budoucnu v zemědělství povoleno. Jde o to, že nejen v této spolkové zemi, ale i v jiných spolkových zemích byl na řadě míst zjištěn nadměrný obsah dusičnanů v podzemních vodách a EU proti SRN kvůli tomu zahájila řízení ve věci porušování povinnosti v implementaci nitrátové směrnice. Zemské vlády doufají, že se jim podaří pokuty z EU odvrátit. Ministr zemědělství Meklenburska-Předního Pomořanska Till Backhaus uvedl, že musíme mít zájem na tom, aby se do životního prostředí dostávalo méně reziduí z hnojiv i z pesticidů a na to je třeba plnit nařízení o hnojivech, aby Meklenbursko-Přední Pomořansko nemuselo v únoru platit pokutu. Více zde:

https://www.agrarheute.com/politik/duengeverordnung-mv-naechste-runde-bundesverwaltungsgericht-589688

 

Malé i velké podniky mají v zemědělství v SRN velké problémy: Zemědělci v severovýchodní spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko organizují petici a budou v pátek 28. ledna demonstrovat s kolonou traktorů v hlavním městě této spolkové země (Schwerin). Předmětem jejich protestu jsou neuspokojivé podmínky pro podnikání v zemědělství - záplava státních požadavků, přemíra byrokracie, nejrůznějších regulací a sankcí. Chtějí na veřejnosti vyslovit nesouhlas s návrhem nařízení o hnojivech a také upozornit na těžkou situaci chovatelů prasat. Setrvale nízké a podnákladové ceny drtí každého a to bez ohledu na velikost. V pátek se mj. chystají shromáždit před kancléřstvím ve Schwerinu a objíždět město v traktorovém průvodu. Zdroj:

https://www.agrarheute.com/politik/demo-trecker-korso-gegen-duengeverordnung-schwerin-angekuendigt-589647

 

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN