Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělcům chybí tisíce pracovníků, ze zahraničí si je mohou dovézt jen stěží

24.3.2023

Podle údajů zemědělského svazu ČR v zemědělství se každoročně uplatní asi 20 000 pracovníků z ciziny. V současnosti jich však chybí čtvrtina. Na 5000 chybějících zahraničních pracovníků se do Česka nedostane hlavně kvůli nedostatečným kvótám spojeným se zaměstnávání cizinců a přebujelé administrativě s tím spojené.

„Když stát vypíše, že poskytne, například, pracovní povolení 50 pracovníkům ze zahraničí, kvóta je naplněná hned několik vteřin po otevření přihlášek. Pracovníky z řad cizinců zemědělcům přeberou spíše výrobní podniky a firmy, které si mohou dovolit najmout pracovní agentury, které to vyřizují za ně. Zatímco zemědělec zpravidla ani nemá personalistu a sám se přes den věnuje práci na poli,“ vysvětluje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Ve snaze situaci zvrátit plánuje Zemědělský svaz ČR zprovoznění vlastní obdoby pracovní agentury. „Zakládáme AgroJobs, což je naše vlastní dceřiná společnost, která bude pomáhat primárně zemědělským podnikům se sháněním zahraničních pracovníků a pomáhat jim s přebujelou administrativou s tím spojenou,“ dodává Pýcha.

Problematice zaměstnávání cizinců, zejména z Ukrajiny se věnuje i konference Zemědělského svazu ČR, která se koná 23. března v Praze. „Vpád Ruska na Ukrajinu radikálně změnil situaci na pracovním trhu s výrazným dopadem právě na zemědělství. Pracovníci z Ukrajiny byli hojně využíváni pro péči o hospodářská zvířata. To jsou profese, o které nemají Češi dlouhodobě zájem,“ upozorňuje Pýcha.

Mezi osobami, které našli zde dočasné útočiště jen pár osob začalo pracovat v zemědělství. Většinou se jednalo o manželky mužů, kteří v zemědělských podnicích pracovali před vypuknutím válečného konfliktu. Čeští zemědělci se o ně postarali – ubytovali je a dali jim vhodnou práci. „Do budoucna se ale musíme připravit na to, že muži z Ukrajiny již ve větším počtu přicházet za prací v zemědělství nebudou. Musíme se zamyslet, ze kterých dalších zemí můžeme pracovníky získávat a nesmíme se bát jim dát šanci. V programu Kvalifikovaný zaměstnanec se jedná o občany Arménie, Černé Hory, Filipín, Gruzie, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Severní Makedonie a Srbska,“ doplňuje Pýcha.

Zemědělský svaz ČR očekává od státu podstatné zjednodušení a zrychlení zaměstnávání cizinců. Významného zlepšení může přinést větší digitalizace procesu zaměstnávání cizinců.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN