Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělské družstvo Dobruška vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele

12.4.2017

Požadavky:

 • vzdělání : VŠ nejlépe zemědělského zaměření
 • praxe minimálně 5 let v řídící funkci v zemědělství
 • osobnostní a manažerské dovednosti, časová flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B, základní znalosti práce na PC

Náležitosti přihlášky:

 • osobní údaje: jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem výběrového řízení na funkci ředitele družstva.
  Jméno a příjmení
  Datum narození
  Vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Uchazeči mohou podávat své písemné přihlášky do 30.4.2017 na adresu: Zemědělské družstvo Dobruška, Pulická 377, 518 01 Dobruška nebo elektronickou poštou na emailovou adresu zd.dobruska@quick.cz.

Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízené proběhne v měsíci květnu 2017. Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně si vyžádá jejich doplnění. Uchazeče, kteří splnili stanovená kriteria, písemně nebo elektronickou poštou pozve předseda výběrové komise k pohovorům. Po ukončení výběrového řízení seznámí výběrová komise uchazeče s výsledkem.

Kontaktní osoba : Miloš Pazderka, tel. 777109890

Zemědělské družstvo si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Přílohy
vyberove-rizeni-na-reditele-2017.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN