Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR nesouhlasí se změnami v zákoníku práce

29.5.2017

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednává a upravuje novela zákoníku práce. Novelu zákoníku předložila Poslanecké sněmovně vláda ve znění, na kterém se shodla Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita). V Poslanecké sněmovně jsou ale přikládány nové pozměňovací návrhy, které nejen nebyly projednány se zaměstnavateli, se kterými Zemědělský svaz ČR nesouhlasí.

 

Tripartita, společný orgán představitelů vlády, odborů a podnikatelů, včetně Zemědělského svazu ČR, dlouze diskutovala novelu zákoníku práce a došla ke shodě na návrhu, který následně vláda předložila poslanecké sněmovně. „Z projednávání zákoníku práce se v současnosti stává předmět politického boje, což je u takto významného zákona nebezpečné. S tím nemůžeme souhlasit.“ říká předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

 

Během projednávání v Poslanecké sněmovně jsou ale předkládány nové pozměňovací návrhy, které nejen nebyly projednány se zaměstnavateli a které tak popírají původní shodu.  Zemědělský svaz ČR s těmito pozměňovacími návrhy nesouhlasí a nepodporuje je. Nejen, že některé významně zhoršují postavení zaměstnavatelů, ale hlavně vychází ze snahy vše restriktivně plošně nařizovat bez ohledu na podmínky, a odlišnosti jednotlivých odvětví. Významná část těchto věcí může být anebo již je upravována v rámci kolektivního vyjednávání a není třeba je striktně zařazovat do zákona. Takovým případem je například snaha o uzákonění 5 týdnů dovolené. Tento benefit je dnes součástí mnoha kolektivních smluv včetně té, kterou uzavírá Zemědělský svaz s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy a nevidíme žádnou potřebu jej uzákoňovat v zákoníku práce.

 

Naopak jsme přesvědčeni, že dnešní pracovní právo, by mělo klást daleko větší váhu a prostor pro kolektivní vyjednávání, neboť možnost vyjednat specifické podmínky v kolektivních smlouvách umožňuje lépe respektovat odlišnosti jednotlivých oborů národního hospodářství.

 

Zároveň odmítáme rétoriku odborů, které při předkládání svých návrhů vykreslují zaměstnavatele jako darebáky, kteří mají jediný cíl, vykořisťovat své zaměstnance a nebrat ohled na jejich zdraví apod. To dokresluje např. návrh tzv. závazného pokynu k zastavení výroby podniku. Normální stav je zcela odlišný zvlášť v této době, kdy sehnat nové zaměstnance na pracovním trhu je takřka nemožné.

 

 

Zemědělský svaz proto vyzývá všechny poslance, aby nepřijímaly žádné pozměňovací návrhy nad rámec vyjednaného kompromisu. Zákoník práce je klíčová právní úprava, vyžaduje shodu tripartitních partnerů. 

Přílohy
tz-20172305-novela-zakoniku-prace.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN