Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR ocenil zemědělce, kteří hospodaří udržitelně. Vyhlásil vítěze soutěže Odpovědně ke krajině

4.11.2022

Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze dalšího ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které oceňuje zemědělce, kteří udržují zemědělskou krajinu schopnou nadále poskytovat kvalitní a bezpečné zemědělské produkty. Kromě hlavního poslání zemědělců vyrobit dostatek potravin pro obživu obyvatel, chce Zemědělský svaz podpořit udržitelnost zemědělské produkce i do budoucna, zejména v péčí o zemědělskou krajinu.

Do letošní soutěže Odpovědně ke krajině bylo vybráno pět zemědělských podniků. Vítězi se stali 1.zemědělská Chorušice a ZD Všestary. „Ty nejlepší určila odborná komise, složená ze zástupců akademické a vědecké komunity. Hodnocení proběhlo po návštěvě každého z nominovaných podniků, při které se posuzoval jejich vztah k zemědělské krajině i okolí, ve kterém hospodaří,“ vysvětluje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. K hlavním hodnotícím kritériím patřilo budování a údržba krajinných prvků, bohatost osevních postupů, bilance organické hmoty, způsoby signalizace výskytu škodlivých organismů nebo používání vhodných technologií na půdě.

1.zemědělská Chorušice se kromě odpovědného hospodaření na pozemcích věnuje zemědělské osvětě, zajišťuje zemědělský kroužek pro děti a pořádá letní příměstské tábory. Ve spolupráci s obcí vybudovala několik krajinných prvků, například stromořadí podél polní cesty.  

ZD Všestary ve spolupráci s obcemi pečuje o historické památníky na svých pozemcích. Vyčlenilo rovněž poměrně vysokou část výměry na biopásy, vytvořilo nový mokřad a při pěstování zeleniny využívá především kapkovou závlahu.

U dalších tří finalistů komise vyzdvihla, že ZD Vendolí využívá principy precizního zemědělství a ve spolupráci s obcí vybudovalo novou alej. ALA Řepníky má vypracovaný přístup k péči o půdní úrodnost. U družstva Pooslaví Nová Ves komise ocenila využívání moderních technologických postupů při hospodaření na půdě.

Soutěž Odpovědně ke krajině inicioval Zemědělský svaz ČR a členy hodnotitelské komise jsou zástupci zemědělských výzkumných ústavů, České zemědělské univerzity, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Cílem je motivovat zemědělce k hospodaření udržitelným způsobem na základě zkušeností produkčních zemědělců.

Přílohy
i7a8000.png


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN