Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR uzavřel s odbory kolektivní smlouvě vyššího stupně

4.6.2014

Tisková zpráva
Praha, 4. června 2014

Zemědělský svaz ČR, jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace, dnes uzavřel kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy, která ovlivní většinu zemědělských podniků v ČR, se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a odborový předseda Bohumír Dufek. 

Vzájemná dohoda o podmínkách kolektivní smlouvy přišla po půl roce společných jednání. „Na začátku roku jsme se nedohodli a odbory kolektivní smlouvu uzavřely pouze s menší zaměstnavatelskou organizací - Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Jedinou změnou v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 3 %. Umožňuje to mimo jiné příznivá situace v zemědělském sektoru a dobré postavení zemědělských podniků,“ vysvětluje Pýcha.

Uzavřená kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. července do 31. prosince roku 2014 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, vyjma těch, na které se vztahuje kolektivní smlouva uzavřená v lednu s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.

„Uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, i když jen s půlroční platností, považuji za nezbytné řešení pracovních podmínek v zemědělství a také za splnění hlavní zaměstnavatelské funkce, kterou Zemědělský svaz ČR plní,“ uzavírá Pýcha.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
tz-2014-06-04-zscr-uzavrel-kolektivni-smlouvu-s-odbory.pdf
ksvs-zs-cr-s-ospzv-aso-na-r-2014.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN