Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR uzavřel s odbory kolektivní smlouvu vyššího stupně

19.4.2017

Praha/ČR- 19.4.2017 - Zemědělský svaz ČR jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace, dnes uzavřel kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ). Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a odborový předseda Bohumír Dufek.  

Vzájemná dohoda o podmínkách kolektivní smlouvy přišla po několika měsících společných jednání. „Na začátku roku jsme se nedohodli a odbory kolektivní smlouvu uzavřely pouze s menší zaměstnavatelskou organizací - Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů“ popisuje předseda svazu Martin Pýcha.

Změnou v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 3,8 % a navýšení možného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 50 Kč/měsíčně. Zvýšení minimálních mzdových tarifů je významně ovlivněno navýšením minimální mzdy, které zvýšilo nejnižší tarifní stupeň o 12%. Ostatní tarify se zvýšily shodně o 3%. „Vývoj v ekonomice a nedostatek pracovní síly tlačí na růst mezd v celém hospodářství. I když situace v zemědělství, není tak příznivá jako například v průmyslu, musí i tak zemědělci na celkový růst mezd reagovat, jinak by přišli o kvalitní zaměstnance,“ vysvětluje Pýcha.

Uzavřená kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. dubna do 31. prosince roku 2017 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, vyjma těch, na které se vztahuje kolektivní smlouva uzavřená v lednu s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. 

Uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně považuji jako nezbytné řešení pracovních podmínek v zemědělství a také za splnění hlavní zaměstnavatelské funkce, kterou Zemědělský svaz ČR plní,“ uzavírá Pýcha.

Přílohy
tz-2014-04-18-zscr-uzavrel-kolektivni-smlouvu-s-odbory.doc
kolektivni-smlouva-vyssiho-stupne-2017.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN