Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz drží směr

8.11.2018

 

Pozici předsedy Zemědělského svazu ČR na Celostátní konferenci ve Žďáru nad Sázavou po čtyřech letech obhájil ing. Martin Pýcha. Kromě něj shromáždění členů zvolilo statutárního místopředsedu ing. Jaromíra Řezáče, místopředsedy ing. Jaroslava Vaňouse a ing. Martina Lva.

 

Celostátní konferenci předcházely valné hromady 48 územních organizací a krajských rad, na kterých byl zvolen Výbor ZS ČR a 15členné představenstvo svazu.

 

Předseda Zemědělského svazu ČR ve zprávě výboru zmínil úspěchy, ale i neúspěchy v předchozím čtyřletém období. Zdůraznil, že se podařilo prosazovat zájmy členů, přičemž organizace na celostátní a mezinárodní úrovni pracuje na více než 70 projektech. Například se podařilo v souladu s ministerstvem zemědělství a jinými nevládními organizacemi vyjednat zvýšení národních podpor zemědělství na více než čtyřnásobek. Tato částka se bohužel zatím nedá srovnávat s vnitřní podporou v jiných členských státech Evropské unie.

 

K úspěchům patří i vyjednávání o vratce spotřební daně nafty. Do této formy podpory se podařilo zapracovat i naftu spotřebovanou při práci v živočišné výrobě a dále se jedná o palivu spotřebovaném při produkci citlivých komodit. Na evropské úrovni šlo o podporu couplovaných plateb, včetně začlenění bílkovinných plodin, či zamítnutí zastropování plateb v tomto rozpočtovém období.

 

Bohužel jsou i oblasti, ve kterých Zemědělský svaz ČR úspěšný nebyl. Stále se nedaří snížit náročnou administrativu, spíše naopak. Nepodařilo se dostatečně vysvětlit a prosadit předkupní právo na půdu pro nájemce. Zemědělství je pod tlakem různých organizací, které manipulují veřejným míněním, takže se nepodařilo zabránit nesmyslným omezením používání prostředků na ochranu rostlin, z nichž nejvýraznější jsou zákaz používání neonikotinoidů, či výrazné omezení aplikace účinné látky glyfosát.

 

V současné době je nejžhavějším tématem budoucí podoba společné zemědělské politiky. Zemědělský svaz ČR zásadně nesouhlasí s navrhovaným zastropováním přímých plateb. S tímto omezením konkurence ostatně nalezl shodu i s většinou evropských nevládních organizací a nepodporuje je většina členských států.

Velkou výzvou bude v následujícím období změnit náhled společnosti na zemědělství, který je ovlivňován množstvím zkreslených, neodborných či zkreslených informací. Za další výzvy lze označit zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, přizpůsobení pracovního práva podmínkám v zemědělství či pokračovat v podpoře činnosti odbytových organizací.

Fotogalerie


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN