Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz kladně hodnotí programové prohlášení vlády v oblastech spojených se zemědělstvím

4.1.2018

Praha/ČR – Hlavním bodem dnešního jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR byl návrh programového prohlášení vlády. Zemědělský svaz ČR návrh programového prohlášení vlády v oblastech, které zahrnují zemědělství, hodnotí jako vyvážené. Přesto však předseda svazu Martin Pýcha na dnešním jednání tripartity upozornil na některé chybějící aspekty.

Programové prohlášení vlády se v oblasti zemědělství zaměřuje na takové oblasti jako je potravinová soběstačnost, spravedlivý přístup v dotacích pro podniky různé velikosti, snížení administrativní zátěže pro zemědělce a potravináře, podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti Zemědělství 4.0, vč. lepšího přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Všechny tyto priority podporujeme a jsme připravení se do jejich řešení aktivně zapojit.

Pozitivně také hodnotíme také záměr vlády prosadit oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří. Zemědělský svaz dlouhodobě prosazuje předkupní právo pro zemědělce při prodeji zemědělské půdy, tak aby půdu u nás vlastnili ti, co na ní hospodaří nikoliv spekulanti a zahraniční investoři.

Nad rámec výše uvedeného navrhujeme doplnit. „Chybí nám tam větší akcent na vyjednávání reformy nové Společné zemědělské politiky (SZP) a to nejenom ve vztahu k rovným podmínkám, ale také s cílem zachovat SZP silnou a odmítnout jakoukoliv její nacionalizaci,“ říká předseda svazu Martin Pýcha. A dále doplňuje „Je nezbytně nutné, zabránit tomu, aby případné snížení rozpočtu EU na SZP nenesli pouze čeští zemědělci jako trest za odlišnou výrobní strukturu zemědělských podniků.“

Další věc, která podle svazu v prohlášení chybí, je podpora postavení zemědělců v rámci výrobní vertikály, tak jako v jiných zemích. „Zemědělský svaz ČR dlouhodobě prosazuje myšlenku spojování zemědělců v odbytové organizace, které mají větší vyjednávací sílu,“ uzavírá připomínky svazu Pýcha.

 

V neposlední řadě svaz požaduje doplnit do uvažovaných skupin, na které by se vztahovalo případné snížení DPH také základní potraviny a vedle řezaných květin také květiny hrnkové.

Přílohy
tz-k-progr-prohlaseni-vlady.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN