Úvodní stránka > Aktuality

Zisk zemědělství poklesl

17.3.2019

 

Zisk českého zemědělství z vlastního šetření svazu (dle účetnictví ČR) v r. 2018 dosáhl v absolutní hodnotě zhruba 10 mld. Kč, přičemž v r. 2017 to bylo o 2 miliardy korun více. Meziroční snížení podnikatelského důchodu dle ČSÚ činilo 20 % a dle našeho šetření snížení zisku bylo 17%. Po přepočtu zisku na hektar v průměru a jen v některých krajích se růst zisku udržel.

 

Někde vloni došlo oproti dlouhodobému průměru ke zhoršení, což se týká v Čechách hlavně krajů Liberecký, Ústecký a na Moravě Olomouckého kraje. Lze konstatovat, že rok 2018 byl z ekonomického hlediska atypický a to zvláště v některých krajích. I ČSÚ upozornil na velké meziroční navýšení nákladů (a to včetně mzdových) v zemědělství. Dle ČSÚ se ceny vstupů do zemědělství meziročně navýšily o více než 2 % (shodně jako inflace). Víme, jak roste cena půdy i pachtu, krmiv a prakticky všech materiálových nákladů. Nezaměstnanost je nízká, konkurence v nabídkách na trhu práce se zvyšuje a lidé požadují vyšší mzdu. Situace došla tak daleko, že na trhu práce scházejí kvalifikovaní i ti nekvalifikovaní pracovníci.

 

Průměrný zisk z našeho šetření v přepočtu na hektar byl cca 2 800 Kč/ha, což je mírné zvýšení oproti dlouhodobému průměru za roky 2004-2017 (cca 2 600 Kč/ha. V některých krajích ale loni došlo oproti dlouhodobému průměru ke zhoršení, což se týká hlavně krajů Liberecký, Ústecký a Olomoucký.

 

Šetření svazu je ze statistického hlediska reprezentativní (obsahuje téměř 700 tisíc hektarů, což je 20 % užívané půdy v ČR), přitom nejrůznější statistické soubory obsahují zpravidla 10-12 % z příslušného souboru vzorků). Souhrnně máme (co do počtu podniků) třetí největší šetřený vzorek za poslední roky. Výsledek je o to cennější, že jsme vlastně jediní, kdo výsledek v zemědělství dle národní metodiky účetnictví.

 

Lze konstatovat, že průměrná výše zisku v letech 2004 až 2017 byla 2 591 Kč/ha a tuto průměrnou úroveň překročilo pět dlouhodobě nadprůměrných krajů a to Zlínský, Středočeský, Olomoucký, Pardubický a Královéhradecký. Zisk se u nich pohyboval v průměru v podobném řádu od 3 148 do 3 224 Kč/ha. Průměrná úroveň zisku v zemědělství ČR ve výši 2 591 Kč/ha se loni zvedla na 2 799 Kč/ha. Nadprůměrné výsledky si udržel v první řadě Pardubický kraj, který svůj dlouhodobý průměr ve výši 3 154 dokázal loni zvýšit na 3 945 Kč/ha. V minulém roce dokázaly navýšit zisk oproti dlouhodobému průměru i kraje: Moravskoslezský, Vysočina, Jihomoravský, Jihočeský a Plzeňský. Ale v některých krajích vloni oproti dlouhodobému průměru došlo ke zhoršení a to konkrétně v krajích: Liberecký a Ústecký, Olomoucký, Zlínský, Středočeský, Královéhradecký. Zajímavé je, že nejlepší výsledky měly kraje dříve s podprůměrnými výsledky a to Vysočina  a Jihočeský kraj.

 

Nejvyššího zisku přesahujícího 3 900 Kč/ha bylo v r. 2018 dosaženo dle svazového šetření pouze v kraji Pardubickém a na Vysočině. Vysočina jako jediná v republice překonala 4 000 Kč/ha, a tak dosáhla svého jednoho z nejlepších výsledků v historii. K tomu malá poznámka: Loni jsme na svazové konferenci vyhlásili výsledky naší soutěže TOP ZS ČR a absolutní vítěz byl právě z Vysočiny.

 

Přílohy
tk-zisk18.doc
hv-suma-2018.xls
trend-zisku-a-duchodu.xls


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN