Úvodní stránka > Aktuality

Žňové zpravodajství k 26. červenci 2021

27.7.2021

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 26. 7. 2021 se sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu rozšířila do všech krajů ČR. Příznivý vývoj počasí v tomto týdnu umožnil intenzivnější pokračování žňových prací. Ve srovnání s minulým rokem 2020 je však i ve čtvrtém sklizňovém týdnu výrazně pomalejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak u řepky (tj. k 26. 7. 2021 je sklizeno 12,3 % ploch základních obilovin a 11,5 % ploch řepky, oproti 14,4 % ploch základních obilovin a 31,2 % ploch řepky ke dni 27. 7. 2020). Další informace jsou zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2021/znove-zpravodajstvi-k-26-cervenci-2021.html

 

Přílohy
kopie-postup-zni-cr.doc
kopie-zne-kraje-26-7-2021.xlsx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN