Úvodní stránka > Kalendář

9. společné zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, 30.9.2014

Pozvánka

na 9. společné zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, které se uskuteční dne 30. září 2014 od 9:00 hodin v kulturním domě ve Větrném Jeníkově.

Mezi pozvanými hosty jsou:

 • Ing. Jan Veleba – senátor
 • Ing. Miroslav Toman – prezident AK ČR
 • Ing. Pavel Sekáč – MZe
 • Ing. Svatava Maradová - SPÚ


Program jednání:

 1. Zahájení, volba návrhové komise.
 2. Zpráva představenstva k aktuálním záležitostem zemědělství, agrární politice EU a záležitostem svazovým.
 3. Vystoupení hostů
 4. Diskuse
 5. Návrh na úpravu stanov ZS ČR
 6. Návrh zprávy výboru pro Celostátní konferenci ZS ČR
 7. Přijetí usnesení a závěr oficiální části jednání.

 

Předpokládaný závěr jednání je ve 13:00 hodin. Na zasedání jsou zváni předsedové a tajemníci/ředitelé územních organizací svazu, členové Sdružení mladých manažerů ZS ČR a Klubu seniorů ZS ČR.

Přílohy
pozvanka-vybor-zari-2014.pdf

CZ EN