Celá ČR:

29

únor

ON‐LINE KONFERENCI pořádanou firmou SCHAUMANN ČR s.r.o., 29.2.2024

Dovolujeme si vás pozvat na ON‐LINE KONFERENCI pořádanou firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. Datum konání : 29.2.2024 od 9:00 Na adrese : https://tvzemedelec.cz/videa/schaumann‐on‐line‐konference‐2024/   Témata konference : Jak to děláme u nás – ZEMOS Zubčice Robotické stáje – výhra nebo zklamání? Nová generace systému MOOML Výživa dojnic v robotických stájích (10:45‐11:45) Jak to děláme u nás – Zámoraví a.s. Co ...


29

únor

Webinář „Využití dat pro účely managementu rostlinné výroby“, 29.2.2024, online

Geografický informační systém (GIS) je užitečný nástroj pro analýzu a vizualizaci prostorových dat v zemědělství. V tomto webináři se naučíte: Co je to GIS a jaké jsou jeho možnosti a výhody použití Jaké jsou základní typy prostorových dat Co jsou to souřadnicové systémy a jak s nimi pracovat Jak pracovat s otevřeným a bezplatným programem QGIS Jak vytvářet a upravovat vlastní vrstvy prostorových dat a přidávat jim ...


29

únor

Seminář „Právní úprava činnosti orgánů akciové společnosti, členů jejich orgánů a práv akcionářů“, 29.2, 2024, Litoměřice

Právní úprava činnosti orgánů akciové společnosti, členů jejich orgánů a práv akcionářů Seminář je především určen členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Znalost právní úpravy postavení orgánů akciové společnosti a jejích členů jakož i práv akcionářů společnosti a dovednosti při řešení obvyklých situací a aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi akciových společností jsou základním předpokladem ...


5

březen

Webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“, 5.3.2024, online

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na platnou legislativu (zákon o hnojivech, nitrátová směrnice) a v provázanosti s pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU. ...


5

březen

Seminář „Právní úprava činnosti orgánu družstva, členů jejich orgánů a práv členů družstev“, 5.3.2024, Prostějov

Seminář je především určen členům představenstva a kontrolní komise družstva. Znalost právní úpravy postavení orgánů družstva a jejích členů jakož i práv členů družstva a dovednosti při řešení obvyklých situací a aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi družstev jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a nezbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v ...6

březen

Seminář „Právní úprava činnosti orgánu družstva, členů jejich orgánů a práv členů družstev“, 6.3.2024, Strakonice

Seminář je především určen členům představenstva a kontrolní komise družstva. Znalost právní úpravy postavení orgánů družstva a jejích členů jakož i práv členů družstva a dovednosti při řešení obvyklých situací a aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi družstev jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a nezbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v ...


7

březen

Valná hromada ÚO Kroměříž ZS ČR + AK ČR

Valná hromada členů ZS ú.o. Kroměříž, zahájení v 9,00 hod. v zasedací místnosti Navos a.s. Kroměříž Program: 9.00 Prezence a zahájení Volba mandátové komise, zapisovatele, a ověřovatele zápisu Zpráva předsedy Zpráva mandátové komise Zpráva revizora účtu Účetní závěrka, schválení HV za rok 2023 a plán na rok 2024 Usnesení a závěr Společný oběd


7

březen

Webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“, 7.3.2024, online

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na platnou legislativu (zákon o hnojivech, nitrátová směrnice) a v provázanosti s pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU. ...


7

březen

Seminář „Právní úprava činnosti orgánu družstva, členů jejich orgánů a práv členů družstev“, 7.3, 2024, Větrný Jeníkov

Seminář je především určen členům představenstva a kontrolní komise družstva. Znalost právní úpravy postavení orgánů družstva a jejích členů jakož i práv členů družstva a dovednosti při řešení obvyklých situací a aplikaci právní úpravy korporátního práva v každodenní praxi družstev jsou základním předpokladem zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podnikatelů a nezbytným předpokladem úspěšné implementace nové zemědělské politiky v ...


Stránka 1 z 168
CZ EN