Úvodní stránka > Kalendář

Celostátní konference ZS ČR

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se od 9:00 hod se koná v Kulturním domě ve Žďáru nad Sázavou Celostátní konference Zemědělského svazu ČR. Konference bude završení jednání členů svazu v okresech, krajích i ve svazových orgánech, které se konají již od jara. Na konferenci bude kromě ostatních orgánů zvolen také předseda Zemědělského svazu ČR. 

Na konferenci bude zhodnocena činnost Zemědělského svazu za poslední funkční 3 leté období a budou shrnuty plány na další, teď již nově období 4 leté.

 

Svou účast na konferenci jako hosté zatím potvrdili:

 • Ing. Jan Veleba - senátor
 • Ing. Toman Miroslav, prezident AK ČR
 • Ing. Svatava Maradová – ústřední ředitelka SPÚ
 • Wiesner Jan – prezident KZPS ČR
 • Ing. Martin Šebestyán, MBA – ředitel SZIF
 • Ing. Jaroslav Faltýnek – PSP ČR
 • Bohumír Dufek – předseda OSPZV-ASO
 • Prof. Ladislav Havel, RNDr., CSc., rektor Mendelovy university v Brně
 • Prof., Ing. Šoch Miloslav, CSc., dr. h. c., rektor Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ing. František Winter - předseda NS MAS
 • doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D. - Prorektor pro školní podniky a vnější vztahy ČZU, Praha 6
 • Ing. Jurečka Daniel - ředitel ÚKZÚZ Brno
 • Ing. Klanica Martin - ústřední ředitel SZPI Brno
 • Ing. Šulcová Michaela - ředitelka UZEI
 • Ing. Karban Martin - předseda představenstva PGRLF
 • Ing. Hajda Jan - senátor
 • Ing. Jiří Hrbek - ředitel odboru ČSÚ
 • Ing. Fencl Jan - bývalý ministr zemědělství
 • MVDr. Skřivánek Miroslav, CSc. - ředitel VúVEL Brno
 • Ing. Mišánik Milan - předseda ZPDaOS Bratislava
 • JUDr. Polčák Stanislav - europoslanec

 

Návrh celého programu akce

Program:

 1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, programu, pracovních komisí (mandátové, volební, návrhové), jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu.
 2. Zpráva výboru o činnosti svazu, ke změnám a doplňkům stanov a k návrhu programového zaměření činnosti svazu.
 3. Vystoupení hostů a diskuse členů svazu.
 4. Zpráva kontrolní komise o činnosti a hospodaření svazu.
 5. Zpráva volební komise.
 6. Zpráva mandátové komise.
 7. Vystoupení kandidátů na předsedu a místopředsedy svazu, diskuse.
 8. Volby předsedy, statutárního místopředsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise.
 9. Schválení změn a doplňků stanov.
 10.  Schválení programového zaměření činnosti svazu.
 11.  Schválení usnesení celostátní konference.    
 12.  Závěr.
CZ EN