Úvodní stránka > Kalendář

Demonstrační farmy, 13.6.2024, KD Janovice u Polné

Družstvo Vysočina a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na skupinovou akci v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, která se koná dne 13.6.2024 od 9:00 hodin v KD Janovice u Polné.

Hlavní témata:

  • Uplatnění metod precizního zemědělství v hnojení plodin
  • Je efektivní hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy?
  • Plečkování kukuřice s důlkováním a přihnojením
  • Legislativní opatření při hospodaření na půdě
  • Praktické ukázky technologií a strojů na poli: Protierozní úpravy hrůbků a brázd u brambor po intenzivních srážkách, kypření hrůbků brambor s důlkováním a přihnojením, protierozní plečkování kukuřice s důlkováním a přihnojením

Přednášející: Ing. Růžek, Ing. Mühlbachová, Ing. Kusá, Ing. Klír

Organizace a odborná garance: J. Vacula, P. Růžek, J. Klír

Kontakt: Družstvo Vysočina
Janovice 66,588 13 Polná
Jan Vacula,731 653 116, zod.vacula@polna.cz

Občerstvení zajištěno

Přílohy
13-6-24-janovice.pdf

CZ EN