Úvodní stránka > Kalendář

Demonstrační farmy, KD Janovice u Polné, 11.7.2024

Družstvo Vysočina a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na skupinovou akci v rámci projektu MZe “Demonstrační farmy“, která se koná dne 11. 7. 2024 od 9:00 hodin v KD Janovice u Polné.

Hlavní témata:

  • Zpracování půdy po sklizni plodin
  • Hospodaření s organickou hmotou a živinami
  • Pěstování meziplodin
  • Prohlídka polních pokusů s kukuřicí a bramborami


Přednášejí: pracovníci VÚRV, v.v.i.

Přílohy
janovice-11-7-2024.pdf

CZ EN