Úvodní stránka > Kalendář

Den otevřených dveří ve společnosti Agro Okluky, a.s. Dolní Němčí

Agro Okluky, a.s. vás zvou na Den otevřených dveří

pátek 17.6.2022

9:00 - 15:00  v areálu společnosti

P r o g r a m :

• prohlídka stájí
• stánek „Zemědělství žije“
• ukázka zemědělské techniky

Agro Okluky, a.s. ,Nivnická 839, Dolní Němčí, +420 731 440 670
Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uh. Hradiště

P r o  z á j e m c e  z a j i š t ě n  o d v o z  a u t o b u s e m .
Odjezd z autobusového nádraží zastávka 26 v 8 . 3 0 h o d .

Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla a opatření.

Přílohy
agrookluky-pozva-ankaa4-2022.pdf

CZ EN