Úvodní stránka > Kalendář

Hnojení a bilancování živin s ohledem na ochranu vody, půdy a dotační a legislativní požadavky, 25.1.2022

Cílem webináře je podat účastníkům ucelené informace o platných legislativních podmínkách (vč. dotačních) v oblasti nakládání s hnojivy, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Webinář rozšíří znalosti účastníků o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Přehledně, a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení, evidence výnosů plodin, elektronická forma evidencí s výstupem pro odeslání), s postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, hodnocení limitů, využitelný dusík, přepočty údajů z laboratorních protokolů, číselníky plodin a hnojiv apod.). Prakticky budou předvedeny i postupy pro výpočet bilance dusíku, dalších živin a organických látek. Rovněž budou přehledně popsány základní principy správné výživy rostlin a hnojení, s cílem snížení ztrát živin a lepší péče o půdní úrodnost i ochranu prostředí.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams

Čas: 8:30 – 15:00

Termín a odkaz na registraci: 25. 1. 2022 - odkaz

Na daný webinář je omezen počet sledujících. Pokud bude kapacita naplněna, vyberte jiný termín:

Přílohy
pozvanka-na-webinar-hnojeni-a-bilancovani-zivin-s-ohledem-na-ochranu-vody-pudy-a-dotacni-a-legislativni-pozadavky.pdf

CZ EN