III. cyklus VÚVeL Festu v roce 2017 na téma „Aktuální zdravotní aspekty chovu drůbeže“, 12. 4. 2017

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. pokračuje v pořádání seminářů s názvem VÚVeL Fest III Od výzkumu k praxi.

Srdečně Vás zveme na seminář VÚVeL na téma „Aktuální zdravotní aspekty chovu drůbeže“, který proběhne 12. 4. 2017 od 10. 00 hodin na půdě VÚVeL, viz přiložená pozvánka.


Partneři Zemědělského svazu ČR: