Úvodní stránka > Kalendář

Konference „Podpůrná opatření pro organizace producentů v rámci nové Společné zemědělské politiky a příležitosti pro zemědělská družstva“, 3. 9. 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci s tématem „Podpůrná opatření pro organizace producentů v rámci nové Společné zemědělské politiky a příležitosti pro zemědělská družstva“, kterou pořádá Zemědělský svaz České republiky spolu se všeobecným výborem pro zemědělské družstevnictví COGECA za účasti ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky.

Hlavním cílem konference je ukázat význam a fungování odbytových organizací v sektoru zemědělství a způsob jejich podpory v různých zemích EU. Součástí akce bude rovněž diskuze o budoucím vývoji v sektoru mléka, ovoce a zeleniny atd. Jsme pevně přesvědčeni, že vzhledem k zvolenému tématu Vám účast na předmětné konferenci přinese cenné podněty a poznatky ve Vaší práci. Více informací o zaměření akce naleznete v přiloženém programu.

Konference se bude konat dne 3. září 2015 od 9:00 v prostorách ministerstva zemědělství. Vzhledem k omezenému počtu míst si Vás dovolujeme požádat o registraci na našich webových stránkách: http://www.zscr.cz/RegistraceKonference.

 

Akce je podpořena z dotace MPO v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Přílohy
pozvanka-konference-3-9-2015.pdf

CZ EN