Konference „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě?“

Dne 6. června pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí, vládou USA a dalšími partnery konferenci s workshopy „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě?“. Konference je pořádána v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině. V příloze najdete aktuální program. Jednacím jazykem konference je angličtina, zajištěno bude tlumočení do češtiny.

K registraci, pokud jste tak již neučinili, využijte, prosím, tohoto formuláře. Registrace je otevřena do 2. června.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na adrese ttip@mpo.cz.


Partneři Zemědělského svazu ČR: