Úvodní stránka > Kalendář

Konference "Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce a roli sociálního dialogu v zemědělství", 25. 5. 2018, Praha

Zemědělský svaz ČR a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy pořádají konferenci na téma: Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce a roli sociálního dialogu v zemědělství, která se koná v pátek 25. května 2018 od 10:00 hod. v konferenčním sálu Praha v Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3).

Na konferenci budou prezentována zjištění z průzkumu na uvedené téma, který probíhal celorepublikově. Přizvaní hosté vystoupí na téma robotizace a digitalizace v zemědělství.

 

Svou účast potvrdili:

  • Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
  • Bohumír Dufek, předseda Odborové organizace zaměstnanců zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR
  • Ing. Kateřina Duspivová PhD., TREXIMA
  • Igor Červený, ČVUT
  • Ing. Jaroslav Vaňous, ZD Sloupnice

Kapacita je omezena, prosím registrujte se zde.

 

Bližší informace na simova@zscr.cz.

Konference se pořádá na podporu sociálního dialogu. Tento výdaj je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ projektu Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939.

 

Přílohy
program-konference-digitalizace-a-robotizace-v-zemedelstvi-25-5-2018.pdf

CZ EN