Úvodní stránka > Kalendář

Konference "Voda a sucho – jaký dopad mají klimatické změny na české zemědělství", 22. 11. 2016

Datum konání: 22. 11. 2016

Místo konání: Top hotel Praha, Kongresový sál II, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha – Chodov

Konference na téma: Voda sucho

 • Kdo je původcem těchto klimatických anomálií? Většina vědců však zůstává stále přesvědčena, že globální oteplování je skutečně způsobeno lidskou aktivitou a skleníkovými plyny. Je tomu skutečně tak, nebo se na tom podílí sluneční aktivita?
 • Jaké jsou vyhlídky klimatických změn českého/evropského území? 
 • Jak mohou zemědělci reagovat na klimatické změny? Šlechtit odolnější plodiny? Měnit osevní plány?
 • Českou republiku zužují v posledních letech extrémy – povodně či vysoké teploty a minimum srážek. Zimy beze sněhu. Chystají se nějaká opatření pro zemědělce hospodařící na nejvíce postižené oblasti? Dotace?
 • Budou se suchá období opakovat? Můžeme očekávat malé množství srážek?
 • Jaká opatření či legislativní změny by mohly minimalizovat negativní dopady počasí? Je nutné napomoci tomu, aby se půda nestávala předmětem různých spekulací. Půdní zákon?
 • Eroze je jedním z nejvýznamnějších problémů české krajiny. Dá se proti ní nějak bojovat? Jak ji ovlivňuje sucho?
 • Umíme hospodařit s vodou? Jak zamezit plýtvání? Používat vodu dešťovou?
 • Skutečně mohou zemědělci za zvyšování CO2 v ovzduší a tím se podílí na suchém počasí? Jakou mírou? Není to spíše problém více oborů?
 • Jak funguje portál Intersucho? Z jakých dat vychází? Jak jsou informace přesné?
 • Jak dlouho by sucha musela trvat, abychom měli nějaké vážnější problémy s nedostatkem vody?
 • Je dostačující opatření ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí ohledně sucha? Doporučuje například obnovu a výstavbu rybníků a nádrží nebo zavádění úsporných technologií na stavbách.
 • Jaký je vývoj sucha za posledních 50 let dle portálu Intersucho?

Na tyto a další otázky Vám zodpoví:

 • Ing. Martin PÝCHA – předseda Zemědělského svazu ČR
 • Bohumír DUFEK - předseda OSPZV ASO
 • Ing. Marian JUREČKA - ministr zemědělství
 • Ing. Vladimír DOLEJSKÝ, Ph.D -  náměstek Ministerstva životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
 • RNDr. Václav CÍLEK, CSc. – geolog, klimatolog, filosof, krajinolog a spisovatel
 • RNDr. Pavel KALENDA CSc, geofyzik, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. zabývá se problematikou sluneční aktivity a jejího vztahu ke globálnímu klimatu
 • RNDr. Radim TOLASZ – náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro meteorologii a klimatologii
 • Ing. Petr HLAVINKA, Ph.D. – Odborný asistent na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (AF) Mendelovy univerzity, věnuje se modelování růstu a vývoje zemědělských plodin v současných i očekávaných klimatických podmínkách
 • doc. RNDr. Zbyněk HRKAL, CSc. – Ústav hydrogeologie, inženýrské  geologie a užité geofyziky
 • Ing. Jiří HLADÍK, Ph.D. – ředitel VÚMOP, v. v. i.

Registrace na konferenci: http://www.zscr.cz/RegistraceKonference

 

Přílohy
pozvanka-konference-22-11-2016.pdf

CZ EN