Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Středočeský kraj

Proběhlé události:

13

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 13.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


13

duben

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Příbram a Beroun,

P r o g r a m: 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Výroční zpráva za rok 2021 a zpráva o činnosti organizace v roce 2022, Zpráva o hospodaření územní organizace v roce 2021, účetní závěrka za rok 2021 3. Zpráva kontrolní komise 5. Volby orgánů územní organizace: a) volba představenstva, b) volba předsedy a místopředsedy ÚO, c) volba náhradníka pro účel plnohodnotného ...


8

duben

poradu předsedů Z(O)D, ředitelů společností a soukromých zemědělců - členů Zemědělského svazu ČR, ÚO Kutná Hora

Porada se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 12:30 hod. P R O G R A M 1. Zahájení a společný oběd. 2. Informace z jednání Výboru ZS ČR – Ing. Sixta, Ing. Radil. 3. Vystoupení předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy. 4. Informace ze SZIF – Ing. Hejdánková. 5. Různé – Ing.Sixta, Ing. Vraná. 6. Diskuse. 7. Závěr.


6

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 6.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


31

březen

Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek, 31.3.2022

Cíle projektu lze charakterizovat jako přiblížení obsahu portálu farmáře a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem není účastníkům semináře poskytnout pouze informace o obsahu portálu, ale ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace) ...


30

březen

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 30.3.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


29

březen

Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek, 29.3.2022

Cíle projektu lze charakterizovat jako přiblížení obsahu portálu farmáře a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem není účastníkům semináře poskytnout pouze informace o obsahu portálu, ale ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace) ...


25

březen

Precizní zemědělství v rostlinné výrobě - zavádění nových technologií v zemědělství, 25.3.2022

Cílem webináře je rozšíření znalostí účastníků o nových technologiích a praktických postupech uplatnitelných v precizním zemědělství v návaznosti na výzvy spojené s připravovanými a nově zaváděnými ekoschématy, od jejichž realizace se bude nově odvíjet přístup k zemědělským podporám. V detailních souvislostech budou účastníci obeznámeni s podstatou ekosystémových služeb, chytrým způsobem využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochraně ...


25

březen

-

19

duben

Příjem přihlášek do soutěže Středočeská Regionální potravina 2022

Byl zahájen příjem přihlášek do soutěže Středočeská Regionální potravina 2022. Přihlášky do ročníku 2022 je možné zasílat nejpozději do 19.4.2022. Metodiku a přihlášku je možné si stáhnout na https://www.regionalnipotravina.cz/pro-vyrobce/stredocesky-kraj/ .    


24

březen

Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek, 24.3.2022

Cíle projektu lze charakterizovat jako přiblížení obsahu portálu farmáře a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem není účastníkům semináře poskytnout pouze informace o obsahu portálu, ale ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace) ...


Stránka 2 z 14
CZ EN