Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Středočeský kraj

Proběhlé události:

23

červen

Valná hromada ZS ČR územní organizace Nymburk

 přítomen Mgr. Petr Haas právní odd.


17

březen

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 17. 3. 2020, Ostředek

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...20

únor

Jarní cyklus seminářů 2020 - Schaumann, 20.2.2020, Nesuchyně

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci s: Zemědělský svaz ČR, ČTPZ, Farmvet s.r.o., Vedilab spol. s r.o., Komora veterinárních lékařů. Místa konání seminářů :  Čt 20.2.2020 Hotel LIONS školicí středisko , Nesuchyně


19

únor

Seminář Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost, 19. 2. 2020, Ostředek

Cílem semináře je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých. Účastníci na semináři získají informace o základním legislativním rámci pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, základní informace o možnostech čerpání národních a ...


12

únor

Jarní cyklus seminářů 2020 - Schaumann, 12.2.2020, Choťovice (okres Nymburk)

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci s: Zemědělský svaz ČR, ČTPZ, Farmvet s.r.o., Vedilab spol. s r.o., Komora veterinárních lékařů. Místa konání seminářů :  St 12.2. 2020 Hotel na Farmě , Choťovice (okres Nymburk)


11

únor

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 11. 2. 2020, Poděbrady

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...


5

únor

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 5. 2. 2020, Rakovník

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


28

leden

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 28. 1. 2020, Příbram

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


14

leden

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 14. 1. 2020, Mělník

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


Stránka 3 z 4
CZ EN