Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Středočeský kraj

6

září

Pozvánka na zasedání Krajské rady Středočeského kraje

Program: 1) Zahájení 2) Volba předsedajícího 3) Schválení volebního a jednacího řádu 4) Schválení programu zasedání, návrhové a volební komise a jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 5) Zpráva o činnosti KR za uplynulé období (Setkání s politiky, Den otevřených dveří ve Středočeském kraji, Dožínky – Zemědělský hospodář, stánek ZS v Lysé nad Labem, Marketinkové zemědělské fórum Středočeského kraje) 6) Volby do Krajské rady ...


Proběhlé události:

22

červen

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR - územní organizace Mělník.

Program : 1. Zahájení, návrh na řídícího valné hromady, volba návrhové komise a volební, která současně ověří usnášeníschopnost, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení jednacího řádu a schválení programu 2. Zpráva předsedy ÚO - zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Vystoupení zástupce celostátního vedení svazu (programové zaměření činnosti svazu na roky 2022 – 2026, změna stanov, aktuální situace,…) 4. ...
9

červen

Pozvánka na VH ÚO Kolín a Praha východ

Program : 1.  Zahájení Volba orgánů valné hromady Zpráva kontrolora, výsledek hospodaření Zpráva z představenstva, činnost ZS ČR Volba členů představenstva a kontrolora ZS ú.o. Kolín a Praha východ Vystoupení zástupců ZS ČR Praha Diskuse Usnesení a závěr Oběd


1

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR ÚO Kutná Hora

Hostitel: Zemědělské družstvo Vysočina.  


25

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 25.5.2022, Kutná Hora

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


19

květen

P o z v á n k a na volební Valnou hromadu Zemědělského svaz ČR, ÚO Rakovník a Kladno

Program: Zahájení schůze – Ing. Zbyněk Polívka Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu Volba komisí Vystoupení hostů Zpráva o činnosti ÚO ZS Rakovník a Kladno za rok 2021 – Ing. Zbyněk Polívka Účetní závěrka 2021 – Ing. Marie Sládková Zpráva kontrolní komise za rok 2021 – Ing. Zdeněk Rosa Diskuse k předneseným zprávám Volba orgánů ÚO ZS Rakovník a Kladno a zástupce naší organizace v ...


3

květen

Pozvánka na volební Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Nymburk

Program: 1. zahájení – volba pracovní a volební komise 2. zpráva představenstva o činnosti 3. zpráva o hospodaření územní organizace a zhodnocení činnosti 4. zpráva kontrolora 5. volby 6. vystoupení hosta 7. diskuse 8. usnesení a závěr


27

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 27.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


Stránka 1 z 14
CZ EN