Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Kraj Vysočina

Proběhlé události:

23

červen

Pozvánka na Krajskou radu kraje Vysočina

Program: 1. Aktuální informace k Společné zemědělské politice 2. Informace a závěry z jednání valných hromad ú.o. ZS ČR Kraje Vysočina 3. volba orgánů Krajské rady ZS ČR Kraje Vysočina 4. Schválení stanov ZS ČR a plánu činnosti ZS ČR v novém plánovacím období 5. Diskuze a závěr


16

červen

Chovatelský den Košetice, okr. Pelhřimov

7. Chovatelský den v Košeticíc Soutěžní přehlídky skotu (jalovice, prvotelky, starší dojnice) červené a černé technika  partneři zemědělců Program pro školy a pro večejnost (mj. ukázka výroby másla) občerstvení na výstavišti15

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR - ÚO Havlíčkův Brod

Program: 1/ Zahájení a schválení programu 2/ Volba mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele 3/ Zpráva o činnosti Zemědělského svazu,ú.o. Havl. Brod za rok 2021 4/ Projednání výsledku hospodaření za rok 2021, výsledku účetní závěrky, návrh rozpočtu na rok 2022 5/ Zpráva kontrolní komise 6/ Projednání výše úhrad za služby, semináře a dokumentaci za rok 2022, informace o příspěvkovém regulativu ZS ČR pro rok ...7

červen


2

červen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 2.6.2022, Větrný Jeníkov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...
19

květen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Pelhřimov,

Program VH: 1) Zahájení 2) Schválení počtu a složení pracovních komisí VH - řídící VH -volba sloučené mandátové a volební komise ( 3 členové) -volba návrhové komise (3 členové) 3) Ověření usnášeníschopnosti, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 4) Schválení programu VH 5) Schválení jednacího a volebního řádu 6) Zpráva představenstva — zhodnocení činnosti za rok 2021 7) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 8) Zpráva ...


Stránka 1 z 13
CZ EN