Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Kraj Vysočina

Proběhlé události:


10

prosinec

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 10. 12. 2019, Větrný Jeníkov

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


21

listopad

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 21. 11. 2019, Větrný Jeníkov

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...24

říjen

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 24. 10. 2019, Větrný Jeníkov

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...


18

říjen

Odborný seminář: Brambory 2019, 18.10.2019, Havlíčkův Brod

Český bramborářský svaz vás zve při příležitosti 29. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě na odborný seminář konaný dne 18. října 2019 v Kulturním domě Ostrov (Na Ostrově 28, Havl. Brod) a výstavu vzorků odrůd brambor (před KD Ostrov).12

září

DEMO farmy 2019 - Hospodaření s organicku hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování...

Družstvo Vysočina zve zájemce na polní instruktáž v rámci porgramu DEMO farmy 2019 na téma: Hospodaření s organicku hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování vodní eroze. 2. den otevřených dveří se uskuteční 12.9.2019 v Janovicích.


7

září

PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY 2019, 7.9.2019

Zemědělský svaz, územní organizace Pelhřimov pořádá dne 7.září 2019 od 13hodin na Masarykově náměstí v Pelhřimově již tradiční - PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY 2019 - 14.agrární a potravinářský den na které na které Vás všechny zve.


Stránka 3 z 3
CZ EN