Úvodní stránka > Kalendář

On-line konference TECHNOLOGIE pro 3P (Technologie pro přirozený potenciál půd), 17.6.2021

Řešitelský tým (operační skupina) projektu „Technologie pro 3P“ si Vás dovoluje pozvat na závěrečnou on-line konferenci, kde budou přehledně shrnuty aktivity a dosažené výsledky projektu.

Konference se uskuteční dne 17.6. v 10:00 hod

Hlavním cílem řešeného projektu bylo navrhnout a vyzkoušet metody, které povedou následně ke zlepšení systému nakládání se zemědělskou půdou a to jak v rovině agrotechnické, tak v rovině datové a informační.

Program on-line konference/přednášky:

 • Technologie biomulčování – teorie vs. praxe v hospodaření zemědělského podniku
  (Ing. Lukáš Jurečka, ZD Pooslaví; Ing. Jaroslav Záhora, Mendelova univerzita v Brně)
 • Mikrorajonizace zemědělské půdy s využitím analýz dostupných datových informací
  (Ing. Čestmír kantor, EKOTOXA s.r.o.)
 • Využití družicových dat SENTINEL 2 pro monitoring dynamiky změn v porostu zemědělských plodin zemědělského podniku
  (Ing. Luboš Kučera, GISAT s.r.o.)
 • Snímkování půdních bloků pomocí dronu s multispektrálním snímačem
  (Ing. Jiří Souček, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.)
 • Určování půdních parametrů z leteckých hyperspektrálních dat.
  (Ing. Jan Hanuš, ÚVGZ AVČR, v.v.i.)

 

Za řešitelský tým

Ing. Lukáš Jurečka, ZD Pooslaví
Ing. Čestmír Kantor, EKOTOXA s.r.o. (cestmir.kantor@ekotoxa.cz)                                                                            

Účast na konferenci je zdarma.

V případě zájmu o účast Vás prosíme o formální potvrzení zasláním jména a e-mailové adresy, abychom Vám mohli zaslat finální odkaz na připojení k videokonferenci. Potvrzení zasílejte na následující mailové adresy:

 

Přílohy
pozvanka-konference-projekt-t3p-pooslavi-v2.pdf

CZ EN