Úvodní stránka > Kalendář

Online seminář - EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – ZMĚNY, KTERÉ SE DOTKNOU (TÉMĚŘ) KAŽDÉ PRÁVNICKÉ OSOBY (ONLINE), 12.3.2021

Termín: 12. 03. 2021, 09:00 - 11:00

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Florián, Parnaiová (HAVEL & PARTNERS)

Seminář zaměřený na očekáváný a diskutovaný zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho dopad na život (téměř) všech právnických osob.


OBSAH SEMINÁŘE:

zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
změna definice skutečného majitele, přesunutí definice ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
vymezení skupiny právnických osob, které skutečné majitele ze zákona nemají
změna koncepce evidence skutečných majitelů – částečné zveřejnění informací o skutečných majitelích
změny v zápisovém řízení
zavedení sankcí za neprovedení zápisu a za zápis nepřesných údajů
dopad jednotlivých sankcí do korporátního života společnosti – sistace hlasovacích práv na valné hromadě, sistace práva na podíl na zisku

Více informací nalezntete zde: https://www.havelpartners.cz/akademie/vzdelavaci-akce/zakon-o-evidenci-skutecnych-majitelu-online/ 

CZ EN