Úvodní stránka > Kalendář

Online seminář - Online seminář - JAK SE DĚLÁ SKVĚLÁ SMLOUVA O DÍLO – NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (NEJEN) NA STAVEBNÍ PRÁCE (ONLINE), 26.3.2021

Termín: 26. 03. 2021, 09:00 - 12:00

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ráž, Holubkovič (HAVEL & PARTNERS)

Praktický návod na tvorbu smluv o dílo uzavíraných v rámci veřejných zakázek, vycházející z 15 let zkušeností předních expertů HAVEL & PARTNERS. Témata zahrnují zadávací dokumentaci a smluvní konstrukci krok za krokem včetně následných změn smlouvy (víceprací). Nově se zabýváme i zohledněním dopadů COVID-19 a krizových opatření do smluvních vztahů. Budeme tedy řešit jak otázky, co je a co není v praxi vyšší moc a jak nakládat se zpožděním a vícenáklady spojenými s koronavirem, tak i různé možnosti, jak se na to vše smluvně připravit.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • zadávací dokumentace, její závaznost a konstrukce celé veřejné zakázky
 • přínos předběžných tržních konzultací
 • základní stavební kameny smlouvy o dílo – definice díla a jeho cena, platební podmínky
 • vysvětlení nejasností nabídek a opravy položkového rozpočtu
 • využití otevřených formulací předpokládajících vývoj smluvního vztahu
 • změny a vícepráce, tzv. zlepšovací návrhy – jejich zasmluvnění a řešení v rámci veřejné zakázky
 • dokončení díla, nebezpečí škody, druhy odpovědnosti, odstupování
 • ztráta způsobilosti dodavatele a výhrada změny dodavatele
 • ingerence třetích osob: subdodavatelé, zajištění, pojištění
 • smluvní standardy, rozhodné právo a řešení sporů
 • co je a není vyšší moc a okolnosti vylučující odpovědnost, zejména ve vazbě na COVID 19
 • jak se smluvně připravit na možné zpoždění a vícenáklady kvůli COVID 19 a krizovým opatřením
 • diskuse

Více informací nalezntete zde: https://www.havelpartners.cz/akademie/vzdelavaci-akce/jak-se-dela-skvela-smlouva-o-dilo-na-verejne-zakazky-nejen-na-stavebni-prace-online/ 

CZ EN