Úvodní stránka > Kalendář

Otevřené jaro 2021 - webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství, 23. 3. 2021

Během webináře představíme potenciál i limity globálních klimatických informací pro agro-klimatickou charakteristiku zájmového území. Ukážeme, jak sledovat proměnlivost této charakteristiky v čase, i to, jak ji využít pro zhodnocení pěstování konkrétních plodin. 

Konkrétně ukážeme, jak získat informace o teplotě, srážkách, slunečním osvitu, a mnoha dalších klimatických veličinách, z období několika posledních desetiletí a to přímo z klimatických dat programu Copernicus (Copernicus Climate Data Store  – https://cds.climate.copernicus.eu) a to včetně odhadu jejich přesnosti.

Následně ukážeme, jak ze získaných informací spočítáme, kdy ve vybrané oblasti polevují jarní a naopak nastupují podzimní mrazy, kolik slunečního svitu, srážek a jaké teploty jsou v oblasti obvyklé, tedy jednotlivé agro-klimatické faktory. Ukážeme, jak lze analyzovat změny těchto faktorů v čase, i jak na základě těchto faktorů posuzovat vhodnost nasazení konkrétních plodin v zájmovém území.

V rámci webináře se budeme věnovat i možnostem ověření přesnosti získaných výsledků porovnáním s nezávislými daty z lokálních meteorologických stanic.  

V rámci webinář prezentuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektů EUXDAT, STARGATE, AFarCloud a InteCom, publikované v článku Jedlička, K., Valeš, J., Hájek, P., Kepka, M. and Pitoňák, M., 2021. Calculation of Agro-Climatic Factors from Global Climatic Data. Applied Sciences, 11(3), p.1245.  On-line: https://doi.org/10.3390/app11031245 

Program webináře

  • Představení datové sady ERA5-Land z Copernicus Climate Data Store. 
  • Vysvětlení způsobu výpočtu agro-klimatických faktorů včetně ověřování přesnosti.
  • Ukázka výstupů připravených pro Českou republiku.

Přestože jsou webináře zcela otevřené, doporučujeme se registrovat předem. Webináře budou rovněž zveřejněny na YouTube a v sekci Video archiv.

CZ EN