Úvodní stránka > Kalendář

Otevřené jaro 2021 - webinář 8: OpenLandUse – otevřená databáze pro vyhodnocení využití území a základ pro budování digitálních dvojčat (Digital Twin) pro potřeby komplexních modelů vývoje a stavu zemského povrchu, 2. 3. 2021

Informace o využití půdy a půdním krytu v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami vztažené k podrobným referenčním prostorovým datům v lokalitách tvoří důležitou datovou sadu pro různé analýzy v různých doménách. V současné době, kdy se mluví o strategii Green Deal, Destination Earth a o budování dvojčat zemského povrchu (Digital Twins) neexistuje model a databáze, která by efektivně shromažďovala informace o zemském povrchu v dostatečném detailu a v dostatečně komplexních vazbách. Být efektivním krokem k takovému modelu si klade za ambice naše aktivita databáze OpenLandUse

Program webináře:

  • OpenLandUse – úvodní představení a technický náhled, datový model
  • Ukázky datových výstupů z databáze OpenLandUse
  • Představení Challenge Jarní INSPIRE Hackathon 2021 – ověření a rozšíření OLU 2.0.0

Přestože jsou webináře zcela otevřené, doporučujeme se registrovat předem. Webináře budou rovněž zveřejněny na YouTube a v sekci Video archiv.

CZ EN