Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na jednání Krajské rady Zemědělského svazu ČR Zlínského kraje

Program: 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Schválení programu jednání, složení návrhové a volební komise, volba předsedy komise.
 5. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu předsedajícím
 6. Zpráva o činnosti KR ZK za uplynulé období
 7. Informace o stavu obsahové, personální a organizační přípravy CK
 8. Kandidátka do orgánů Svazu
 9. Volba:
  • předsedy a místopředsedy Krajské rady ZK
 10. Projednání:
  • doporučení kandidáta a náhradníka do kontrolní komise ZS ČR
  • doporučení kandidáta na členství v Družstevní radě svazu
  • projednání návrhů na funkci předsedy Svazu, statutárního

místopředsedy Svazu a jednoho dalšího místopředsedy Svazu.

 1. Zpráva návrh usnesení volební a návrhové komise.                       
 2. Diskuse včetně návrhů k zhodnocení činnosti, programovému zaměření a k   návrhu změn stanov.
 3. Určení či potvrzení sídla KR ZK a návrh na jmenování tajemníka       
 4. Usnesení a závěr.
Přílohy
pozvanka-na-jednani-krajske-rady-zs-cr-zlinskeho-kraje-dne-14-09-2022.doc

CZ EN