Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na valnou hromadu členských organizací Zemědělského svazu České republiky, územní organizace Benešov a Praha západ

Program :
1) Zahájení, schválení programu valné hromady
2) Informace o výsledku jednání o požadavcích zemědělců na úpravu zemědělské politiky – Ing. Martin Pýcha
3) Zpráva představenstva a schválení účetní závěrky za rok 2023.
4) Zpráva kontrolní komise o činnosti a hospodaření územní organizace.
5) Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2024.
6) Různé, přijetí usnesení a závěr.

Přílohy
pozvanka-na-valnou-hromadu-zs-cr-setkani.doc
pozvanka-na-vh-benesov-a-praha-zapad-6-3-2024.doc

CZ EN