Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na valnou hromadu členů ZS ú. o. Pelhřimov

Program VH: 1) Zahájení
2) Schválení počtu a složení pracovních komisí VH
- řídící VH
-volba sloučené mandátové a volební komise ( 3 členové)
-volba návrhové komise (3 členové)
3) Ověření usnášeníschopnosti, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4) Schválení, případně doplnění programu VH
5) Schválení jednacího a volebního řádu
6) Doplňovací volba do orgánů územní organizace
-člen kontrolní komise v počtu 1
7) Informace a vyhodnocení Pelhřimovských dožínek 2023
8) Informace o činnosti ú. o.
9) Diskuse (pracovní skupina Želivka, ….)
10) Přijetí usnesení a závěr VH

Přílohy
2023-12-4-vh-pozvanka-s-plnou-moci.pdf

CZ EN