Úvodní stránka > Kalendář

P o z v á n k a na Valnou hromadu Zemědělského svaz ČR, ÚO Rakovník a Kladno, která se koná ve středu dne 10.5.2023

Program:
1. 8.30 – 9.00 hod. prezence a občerstvení
2. 9.00 hod. zahájení schůze
3. Volba komisí
4. Zpráva o činnosti ÚO ZS Rakovník a Kladno za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023 - Ing. Zbyněk Polívka
5. Čerpání rozpočtu za rok 2022 a návrh plánovaného rozpočtu na rok 2023 - Ing. Marie Sládková
6. Zpráva kontrolní komise za rok 2022 – Ing. Zdeněk Rosa
7. Vystoupení hostů – zástupce ZS ČR, Ing. Luboš Hejda, Ing. Jaroslav Mikoláš
8. Diskuze
9. Návrh usnesení VH ÚO ZS ČR
10. Závěr

 

Místo konání: od 9.00 hod. v zasedací místnosti AgroZZN a.s. Rakovník, V Lubnici 2333

Přílohy
pozvanka-na-vh-2023.doc

CZ EN