Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Chrudim,

PROGRAM
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vystoupení hostů
4. Informace kanceláře sdíleného tajemníka ZS
5. Zpráva o činnosti územní organizace Chrudim
6. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Chrudim za rok 2022
projednání výsledku hospodaření 2022 , návrhu rozpočtu na rok 2023 členských příspěvků na rok 2023
7. Změna sídla ZS Chrudim
8. Různé diskuse
9. Usnesení a závěr

Přílohy
vh-2023-zs-chrudim-15-6-2023.pdf

CZ EN