Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Pardubice,

PROGRAM
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vystoupení hostů
4. Informace kanceláře sdíleného tajemníka ZS
5. Zpráva o činnosti územní organizace Pardubice
6. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Pardubice z a rok 2022
projednání výsledku hospodaření 20 2 2 , návrhu rozp očtu na rok 2023 členských příspěvků na rok 2023
7. Různé diskuse
8. Usnesení a závěr

Přílohy
vh-2023-zs-pardubice-15-6-2023.pdf

CZ EN