Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na valnou volební hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Uherské Hradiště

ve středu 20. dubna 2022 v 10.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise ZS ČR UH
3. Zpráva představenstva od poslední valné hromady ZS ČR UH
4. Účetní uzávěrka ZS ČR UH za rok 2021 a rozpočet ZS ČR UH na rok 2022
5. Zpráva kontrolní komise ZS ČR UH
6. Projednání a schválení jednacího a volebního řádu volební valné hromady ZS ČR, územní organizace UH, volba volební komise ZS ČR UH a předsedy volební komise
7. Volba orgánů ZS ČR, ú.o. UH - představenstva, kontrolní komise, náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení ve výboru ZS ČR, předsedy a místopředsedy představenstva
8. Projednání navýšení členského příspěvku ZS ČR UH dle změny Příspěvkového řádu
ZS ČR Praha pro rok 2022
9. Přestávka - kontrolní komise ZS ČR UH (volba předsedy)
10. Doporučení Krajské radě ZK na kandidáty pro funkce v orgánech ZS ČR
11. Diskuse
12. Zpráva volební a návrhové komise ZS ČR UH - usnesení
13. Závěr

Přílohy
2022-pozvanka-zs-cr-vh-volebni-uo-uherske-hradiste.doc

CZ EN