Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A společné setkání zástupců zemědělců Plzeňského kraje s hejtmanem Plzeňského kraje

Program jednání:
1) Přivítání - hejtman Plzeňského kraje pan Rudolf Špoták
2) Prezentace zástupců Zemědělského svazu, Asociace soukromých
zemědělců a Agrární komory
3) Diskuse o možnosti spolupráce, vize v Plzeňském kraj
4) Přijetí usnesení a závěr jednání

CZ EN