Porada tajemníků a ředitelů Územních organizací ZS ČR

Začátek porady tajemníků a řediotelů ÚO 9:30 hod.

Program porady bude dodán dodatečně.


Partneři Zemědělského svazu ČR: