Úvodní stránka > Kalendář

poradu předsedů Z(O)D, ředitelů společností a soukromých zemědělců - členů Zemědělského svazu ČR, ÚO Kutná Hora

Porada se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 12:30 hod.

P R O G R A M 1. Zahájení a společný oběd. 2. Informace z jednání Výboru ZS ČR – Ing. Sixta, Ing. Radil. 3. Vystoupení předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy. 4. Informace ze SZIF – Ing. Hejdánková. 5. Různé – Ing.Sixta, Ing. Vraná. 6. Diskuse. 7. Závěr.

Přílohy
pozvanka.pdf

CZ EN