Úvodní stránka > Kalendář

Pozvání na jednání krajské rady ZS ČR Libereckého kraje

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti KR za uplynulé období.
4. Vystoupení hostů.
5. Diskuze, různé.

Přílohy
pozvanka-kr-22-11-2023.docx

CZ EN