Úvodní stránka > Kalendář

pozvánka - Bilancování živin a hnojení

  • platné legislativní podmínky
  • nakládání s hnojivy, chyby, nedostatky
  • skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a hnojivých látek
  • povinné evidence hnojení, evidence plodin)postupy při výpočtech bilance dusíku, dalších živin a organických látek
  • princip snížení ztrát živin, lepší péče o úrodnost půdy a ochrana životního prostředí

Přednáší : Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV

 

Přílohy
pozv-klir-9-f-e.docx

CZ EN