Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na jednání KR Plzeňského kraje ZSČR

Program : Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení jednacího a volebního řádu
Zpráva o činnosti Krajské rady za uplynulé období
Organizační zabezpečení Celostátní konference
Volby orgánů KR ZS ČR s doporučením kandidáta do kontrolní komise ZSČR
Diskuse, včetně připomínek a námětů k materiálům pro Celostátní konferenci
Usnesení
Závěr

CZ EN