Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA na jednání Krajské rady ZS ČR Jihomoravského kraje

Program:

1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení - jednacího a volebního řádu
- programu zasedání, návrhové a volební komise
- zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace k přípravě celostátní konference
4. Volby:
a) předsedy a místopředsedy KR
b) doporučení kandidáta a náhradníka do KK, člena Družstevní
rady
c) projednání návrhů na funkci předsedy, statutárního
místopředsedy a jednoho dalšího místopředsedy Svazu
5. Diskuse vč. návrhů do programového zaměření a k návrhu změny
stanov
6. Usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-volebni-krajska-rada-14-9-2022.doc

CZ EN