Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na jednání Valné hromady ÚO Hradec Králové

Program jednání:

  • Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
  • Volba orgánů řádné valné hromady
  • Zpráva o činnosti územní organizace za rok 2023
  • Zpráva kontrolora za rok 2023
  • Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
  • Vystoupení zástupce ZS ČR 
  • Závěr
CZ EN