Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na jednání volební Krajské rady Moravskoslezského kraje

Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího
3. Schválení jednacího a volebního řádu
4. Schválení programu zasedání, návrhové a volební komise a jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva o činnosti KR za uplynulé období
6. Informace o stavu obsahové, personální a organizační přípravy CK
7. Volby:
a) předsedy a místopředsedy KR
b) doporučení kandidáta a náhradníka do KK
c) doporučení za člena/y/ Družstevní rady Svazu
d) projednání návrhů na funkci předsedy, statutárního místopředsedy a jednoho dalšího místopředsedy Svazu
8. Diskuse vč. návrhů do programového zaměření a k návrhu změn stanov
9. Usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-na-kr-ms-na-predkonferecni-zaseddani-19-9-2022.doc

CZ EN